Η IDEC S.A. είναι συμβουλευτική εταιρία υψηλής τεχνολογίας και κατάρτισης που ιδρύθηκε το 1989 με έδρα τον Πειραιά, Ελλάδα και λειτουργεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σήμερα, καταφέραμε να έχουμε έναν υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης και ένα μεγάλο φάσμα προϊόντων κατάρτισης και παροχής συμβουλών σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, καθώς έχουμε συμμετάσχει σε περισσότερα από 200 ευρωπαϊκά έργα και συνεργαστήκαμε με περισσότερους από 600 οργανισμούς.

Οργανώσαμε:

  • Ενδοϋπηρεσιακά μαθήματα κατάρτισης για το προσωπικό δασκάλων και εκπαιδευτικών οργανισμών σε όλη την Ευρώπη, χρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  • Μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης για επαγγελματικά θέματα ή για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων.
  • Εκπαιδευτικά μαθήματα συμπληρωματικά με τις συμβουλευτικές μας δραστηριότητες, π.χ. εκπαίδευση προσωπικού κατά την προετοιμασία για την πιστοποίηση ISO 9001

Training centre website