Το Crystal Clear Soft Digital Education (CCSDE) είναι μια εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού που ερευνά ενεργά τις καινοτόμες χρήσεις της τεχνολογίας ψηφιακές εκδόσεις, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διάδοση γνώσεων.

Προσφέροντας μια λύση κλειδί, από τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό έως τις δοκιμές και την ανάπτυξη, το CCSDE έχει αναπτύξει εφαρμογές που χρησιμοποιούνται σε χιλιάδες αίθουσες διδασκαλίας σε όλο τον κόσμο! Η CCSDE είναι μια κυρίως εμπορική εταιρεία με διεθνή παρουσία και μια εντυπωσιακή λίστα πελατών, ειδικά στον τομέα των εκδόσεων και της εταιρικής κατάρτισης.