Η έναρξη του έργου Play2Learn!

Το έργο Play2Learn ξεκίνησε επίσημα τον Δεκέμβριο του 2019 στα γραφεία του CIVIC, του συντονιστή εταίρου, στο Εδιμβούργο. Όλοι οι συνεργάτες ήταν παρόντες, με εκπροσώπους των CIVIC, Platon, Schole, CCS, DLEARN και IDEC. Η συνάντηση ξεκίνησε με όλους τους συμμετέχοντες να παρουσιάζουν τον εαυτό τους και τις εταιρείες τους, επιτρέποντας τα μέλη της κοινοπραξία να εξοικειωθούν μεταξύ τους και με τις ειδικότητες και συνεισφορές τους στην κοινοπραξία.

Η κύρια ατζέντα άνοιξε με μια επεξήγηση των διοικητικών και οικονομικών πτυχών του έργου. Συνέχισε με μια επισκόπηση των πνευματικών αποτελεσμάτων που πρέπει να καλυφθούν μαζί με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και διάδοσης που πρέπει να αναληφθούν. Στη συνέχεια, η συνάντηση έκλεισε με τους εταίρους να αποφασίσουν να συναντηθούν ξανά στην Κύπρο στις 11 Ιουνίου 2020, μια συνάντηση που έκτοτε έγινε εικονική μόνο λόγω του Coronavirus.