Το «Κέντρο Emphasys» ιδρύθηκε το 1998 και λειτουργεί ως ένα εξαιρετικά επιτυχημένο Κέντρο Εκπαίδευσης, Κατάρτισης ICT (VET) και Ερευνητικού Κέντρου, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Νεότητας και Αθλητισμού της Κύπρου (MOECYS). Δημιουργήθηκε με το όραμα να προσφέρει υψηλής ποιότητας ευκαιρίες δια βίου μάθησης στον τομέα του ICT σε μαθητές όλων των ηλικιών, προκειμένου να αναβαθμίσει τη ζωή τους, να διασφαλίσει την ένταξη, την πρόσβαση και τη συμμετοχή στην ψηφιακή οικονομία.

Έχοντας υπόψη ότι «η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο για τη σωτηρία του κόσμου» (Nelson Mandela), το Emphasys δεσμεύεται να υποστηρίζει κάθε μαθητή για να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητές του να προσεγγίσει για να πετύχει στη ζωή.

Το Emphasys αποτελείται από τέσσερις κύριες διευθύνσεις:

  • Διεύθυνση Εκπαίδευσης
  • Διεύθυνση κατάρτισης ICT (συμπεριλαμβανομένου the STEAM UNIT, ONE STOP DIGITAL SUPPORT CENTRE και το European Training UNIT)
  • Διεύθυνση Έρευνας
  • Διεύθυνση Ανάπτυξης Λογισμικού