Το Scholé είναι ένα καινοτόμο σχολείο με έδρα την Πορτογαλία. Το σχολείο ακολουθεί μια τριπλή παιδαγωγική - Head, Heart & Hands - και είναι σε αποστολή να γίνει ένα καλύτερο σχολείο προς όφελος ενός καλύτερου κόσμου. Το Scholé ακολουθεί μια μεθοδολογία εκμάθησης που υποστηρίζεται από βιωματική μάθηση, σχεδιαστική σκέψη και παιχνιδιάρικες μαθησιακές προσεγγίσεις. Το 2019, το Scholé αναγνωρίστηκε ως Ashoka Changemaker School.