Τα Σχολεία Platon (Νηπιαγωγείο - Πρωτοβάθμια - Δευτεροβάθμια) είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό ίδρυμα που ακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον και δημιουργικό μυαλό τις εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης. Θέτει συνεχώς νέους στόχους, διατηρώντας ταυτόχρονα εξαιρετική θέση στον εκπαιδευτικό τομέα.

Μέσω του νεοσύστατου Τμήματος Έρευνας και Καινοτομίας, η Platon συνεχίζει τη συμμετοχή της σε διεθνή προγράμματα σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων και υλικών.

Το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό προηγμένου εκπαιδευτικού υλικού. Ο κύριος στόχος είναι η εκμετάλλευση τεχνολογιών αιχμής στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να ενισχυθεί η διδασκαλία και η μάθηση.

Τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας και των κοινών προσπαθειών μεταξύ ειδικών από ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών τομέων, με ιδιαίτερη έμφαση στην πληροφορική, τη διδασκαλία και τη μάθηση.